Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Đầu tư nước ngoài
 • Đầu tư trong nước
 • Kinh tế tập thể, liên hiệp hợp tác xã
 • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • TÌM THẤY 130 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Báo cáo tình hình hoạt động
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  11
  Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  Cho thuê doanh nghiệp tư nhân
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  20
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017

  THÔNG TIN HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Email nhận phản ánh của doanh nghiệp: giamsatmcdt.sokhdt@soctrang.gov.vn

  Đường dây hỗ trợ: 02993812755

  Skyper: nguyendungtam@live.com

  Zalo: