Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Đầu tư tại Việt nam
 • Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Kinh tế tập thể, liên hiệp hợp tác xã
 • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
 • Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • TÌM THẤY 120 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  3
  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  5
  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  10
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích


  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020

  THÔNG TIN HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  Email nhận phản ánh của doanh nghiệp: giamsatmcdt.sokhdt@soctrang.gov.vn

  Đường dây hỗ trợ: 02993812755

  Skyper: nguyendungtam@live.com

  Zalo: